0: 0ms, 1: 0ms, 2: 281ms, 3: 0ms, 4: 4ms, 5: 2ms, 6: 0ms, 7: 1ms, 8: 1ms, R: 13ms, Tot.: 303ms, Time: 1524268084

Viviana Rivasplata