0: 0ms, 1: 0ms, 2: 503ms, 3: 0ms, 4: 4ms, 5: 3ms, 6: 0ms, 7: 1ms, 8: 1ms, R: 9ms, Tot.: 523ms, Time: 1532354025

Viviana Rivasplata